2015 évi taggyűlés

A Kamara elnöksége előzetesen tájékoztatja a tagokat, hogy az évi taggyűlés 2015. március 27.-én lesz megtartva, szakmai kreditpontos továbbképzéssel egybekötött programmal. A részletekről, napirendről további tájékoztatást fogunk adni.

MÉK küldöttgyűlés 2015

A MÉK 2015. január 30-i küldöttgyűlése több fontos, tagságot és szakmagyakorlót érintő döntést hozott és módosította az alapszabályt, pénzügyi és gazdálkodási szabályzatot, szakmai cím adományozási szabályzatot, valamint a szakmai továbbképzési szabályzatot.


A testület a kamarai tagdíj 2015. évi összegét 50.000 Ft-ban határozta meg, és  a névjegyzéki nyilvántartási díj 2015. évre szóló összegét 15.000 Ft-ban állapította meg.
A tagdíjat alapszabályunk értelmében két egyenlő részletben lehet befizetni, az első félévre eső díjat március 31-ig, a másodikat pedig október 20-ig. A nyilvántartási díjak befizetési határideje: március 31.
A kedvezményes tagdíjat igénylő (nyugdíjas, kettős tagság) tagok nyilatkozataikat 2015. február 20-ig nyújthatják be a kamara titkárságára.


Az elfogadott határozatok és a módosított szabályzatok a www.mek.hu honlapon a Kamara / Szabályzatok, határozatok / Küldöttgyűlés határozatai menüpontokban megtekinthetők.

MÉK Mintaterv 2014

Tisztelt Szakmagyakorlók!
 
A Magyar Építész Kamara elhatározta, hogy az építész szakmagyakorlás támogatására mintaterv-csomagokat készíttet – első ütemben - családi ház kategóriában, amelyek minőségi példákon keresztül illusztrálják a tervezési folyamat építész tervezői és generáltervezői - a Kamara által ajánlott - munkafázisait. A mintatervek anyaga a következő linkre kattintva  letölthető: MÉK Mintaterv 2014.
A két mintaterv-csomag egy-egy eltérő léptékű családi ház tervezési folyamatát mutatja be az első vázlatoktól a kiviteli tervekig. Az egyes mintatervek kidolgozottsági mélysége egyben a Magyar Építész Kamara által kívánatosnak tartott minimális tartalomra vonatkozóan is iránymutatásként szolgál annak elismerése mellett, hogy mintaterveken bemutatott megoldások csak egy lehetséges jó megoldását adják a feladatnak. A mintatervek a hivatkozott jogszabályok által rögzített esetekben bemutatják azt a műszaki és feldolgozási tartalmat is, amelyet a Kamara ajánlásként elfogad.
 
                                                                                     Kamara Titkársága

Tájékoztatás

Tájékoztatás a jogosultságok érvényességi idejének meghosszabbításáról

 

Tisztelt Szakmagyakorlók!


A Békés Megyei Építész Kamara által vezetett Névjegyzékben nyilvántartott jogosultságok érvényben tartásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. § (1) bekezdése alapján ötévenként köteles továbbképzést teljesíteni.

A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés ab) alpontja szerint, a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése.

A továbbképzési pontok igazolásának kezdeményezésére legkésőbb az engedély lejártát megelőzően van lehetősége.

A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés ba) alpontja szerint, a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok esetében a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. Kérem, vegye figyelembe, hogy a kiállított továbbképzési igazolások a kiállítás dátumától számítva 5 évig érvényesek, az érvényességi idő alatt több jogosultság érvényben tartásánál is beszámíthatóak.


A területi kamara titkára amennyiben azt a szakmagyakorló kérelmezi, igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett hatósági bizonyítványt állít ki a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

Felhívom figyelmét, hogy a határnapig történő teljesítés igazolásának elmulasztása a Korm. rendelet 44. § (4) bekezdés e) pontja alapján a szakmagyakorlási tevékenység – legfeljebb egy évre történő – megtiltását vonja maga után. A Korm. rendelet 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján amennyiben a
továbbképzési kötelezettség a határidőig sem kerül teljesítésre, úgy a szakmagyakorló a Névjegyzékből törlésre kerül. A továbbképzés igazolására szolgáló „Adatlap”-ra kattintva az űrlap letölthető, amelyet kérjük, hogy a jogosultság érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében kitöltve, aláírással ellátva a kamara címére szíveskedjenek benyújtani.

 

Titkárság

 

ADATLAP adategyeztetéshez és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásához

Építészeti Kiállítás 2014.

A Békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban 2014. szeptember 8-tól megkezdett és a Szabadság téren szeptember 23-tól október 15-ig tartó építészeti kiállítás tablóképei megtekinthetők a következő linkre kattintva: Kiállítás 2014.