1/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

 3/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek a 2018. május 18-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt, 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 23 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a 2018. évi Miniszterelnökségi támogatás 6.257,- eFt összegű felhasználását jóváhagyja.

 6/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 23 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2018. évi költségvetési teljesítését 15.863,- eFt bevételi, 16.109,- eFt összes kiadással, 246 eFt pénzügyi hiánnyal elfogadja.

7/2019. (04. 10. számú taggyűlési határozat:

 A Taggyűlés 23 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget a 2019. évi költségvetés részeként tervezett 5.000,- eFt összegű pályázati támogatás felhasználására.

8/2019. (04. 10.)számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 22 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2019. évi költségvetési tervét 15.038,- eFt bevételi, 15.038,- eFt kiadási összegben, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.