Tájékoztatás a jogosultságok érvényességi idejének meghosszabbításáról

 

Tisztelt Szakmagyakorlók!


A Békés Megyei Építész Kamara által vezetett Névjegyzékben nyilvántartott jogosultságok érvényben tartásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. § (1) bekezdése alapján ötévenként köteles továbbképzést teljesíteni.

A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés ab) alpontja szerint, a kamarai tagsághoz kötött jogosultságok esetében a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése.

A továbbképzési pontok igazolásának kezdeményezésére legkésőbb az engedély lejártát megelőzően van lehetősége.

A Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés ba) alpontja szerint, a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok esetében a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. Kérem, vegye figyelembe, hogy a kiállított továbbképzési igazolások a kiállítás dátumától számítva 5 évig érvényesek, az érvényességi idő alatt több jogosultság érvényben tartásánál is beszámíthatóak.


A területi kamara titkára amennyiben azt a szakmagyakorló kérelmezi, igazgatási szolgáltatási díj fizetése mellett hatósági bizonyítványt állít ki a szakmagyakorló továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

Felhívom figyelmét, hogy a határnapig történő teljesítés igazolásának elmulasztása a Korm. rendelet 44. § (4) bekezdés e) pontja alapján a szakmagyakorlási tevékenység – legfeljebb egy évre történő – megtiltását vonja maga után. A Korm. rendelet 44. § (5) bekezdés d) pontja alapján amennyiben a
továbbképzési kötelezettség a határidőig sem kerül teljesítésre, úgy a szakmagyakorló a Névjegyzékből törlésre kerül. A továbbképzés igazolására szolgáló „Adatlap”-ra kattintva az űrlap letölthető, amelyet kérjük, hogy a jogosultság érvényességi idejének meghosszabbítása érdekében kitöltve, aláírással ellátva a kamara címére szíveskedjenek benyújtani.

 

Titkárság

 

ADATLAP adategyeztetéshez és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolásához