1/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
 Az egyévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni.

2/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
A félévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
Nagy Gábor Sándor tagsági viszonyát az elnökség 2015. január 1-től 2016. május 31. napjáig felfüggeszti.

4/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
Nagy Ferenc tagsági viszonyát az elnökség 2015. január 1-i hatállyal helyreállítja, hozzájárul az építész tervezői jogosultság folytatásához, és számára a 2015. évi tagdíjra 50 % mértékű engedményt állapít meg.

5/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
Az elnökség Madarász József 2014. évi tagdíjhátralékának megfizetésére 10 havi részletben történő részletfizetést engedélyez. A 2015. évi tagdíjra 50 % mértékű engedményt állapít meg azzal a feltétellel, hogy a tag 2015. február 20-ig aláírásával ellátott nyilatkozatot tesz arról, hogy 2014. évben kamarai tagságához kötött tevékenységéből származó jövedelme nem volt.

6/2015. (02. 09.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség a Kamara taggyűlését, szakmai továbbképzéssel egybekötve 2015. március 27-én tartja meg.

7/2015. (02. 09.) számú elnökségi határozat
Lagzi György tagsági viszonyát az elnökség 2015. február 1.-től 2020. január 31. napjáig felfüggeszti.

8/2015. (02. 09.) számú elnökségi határozat
Szikora Attila tagsági viszonyát az elnökség 2015. február 1.-től 2020. január 31. napjáig felfüggeszti.

9/2015. (03. 09.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara 2014. évi költségvetésének tényleges alakulását 9.515,- eFt összes bevétellel, 9.946,- eFt összes kiadással, és -431,- eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja, és azt a taggyűlésre előterjeszti.
 
10/2015. (03. 09.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara 2015. évi költségvetési tervét 8.300,- eFt összes bevétellel, 8.730,- eFt összes kiadással és -430,- eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja, és azt a taggyűlésre előterjeszti.
 
11/2015. (03. 09.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara rendes taggyűlését az előterjesztett naprendi pontokkal 2015. március 27-én 13,30 órára, a megismételt taggyűlést 15,10 órára a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám alá, a Munkácsy Hotel konferenciatermébe összehívja.

12/2015. (04. 13.) számú elnökségi határozat
Földesi István tagsági viszonyát az elnökség 2015. április 1. napjától kezdődően 2020. március 31. napjáig felfüggeszti.

13/2015. (04. 13.) számú elnökségi határozat
Kis Béla tagsági viszonyát az elnökség 2015. április 1. napjától kezdődően 2020. március 31. napjáig felfüggeszti.

14/2015. (04. 13.) számú elnökségi határozat
Knapcsek Béla kamarai tag számára az elnökség a 2015. évi kamarai tagdíjra 30 %-os mértékű kedvezményes tagdíj fizetését engedélyezi.

15/2015. (04. 23.) számú elnökségi határozat
Az egy évet meghaladó tagdíjmértékkel tartozók a kamarai törvény 29. § (3) bekezdése értelmében, és az alapszabály 18. §. (4) bekezdése alapján, kapjanak írásos felhívást, hogy 40 napon belül fizessék meg tagdíjhátralékukat. Amennyiben a befizetés nem történik meg, a kamarai tagsági viszonyukat meg kell szüntetni, és törölni kell őket a nyilvántartásból.

16/2015. (04. 13.) számú elnökségi határozat
Soós Béla tagsági viszonyát az elnökség 2015. május 11. napjától kezdődően 2020. május 11. napjáig felfüggeszti.

17/2015. (07. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) tudomásul veszi Dobó Anita K 04-0250 számú tagsági viszonyának megszűnését.

18/2015. (07. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) Gerákné Árvai Zsuzsa kertépítész tervező K 04-0250 számú tagsági viszonyát 2015. július 1-i hatállyal helyreállítja.

19/2015. (07. 06.) számú elnökségi határozat
Pap János (É 04-0104) építésztervező tagsági viszonyát az elnökség (4 igen, 0 nem és egy tartózkodás mellett) megszünteti.

20/2015. (07. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok, a Felügyelő Bizottság és Etikai Fegyelmi Bizottság Elnöke részére esedékes tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

21/2015. (07. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy Hertelendy Lajos gyászszertartására történő utazáshoz egy személygépkocsi költségének kifizetésére a titkárság intézkedjen.

22/2015. (08. 10.) számú elnökségi határozat
A szóbeli kiegészítésben elhangzott módosításokkal együtt az elnökség egyhangú döntéssel (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadja a Miniszterelnökség felhívására készített támogatási dokumentációt 5 millió forint összegű támogatás igénybevételéhez.

23/2015. (08. 10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) Sztankó Zita építész tervező É2 04-0235 számú tagsági viszonyát 2015. július 1-i hatállyal helyreállítja, és 2015. július 2-től határozatlan időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra tagsági viszonyát felfüggeszti.

24/2015. (09. 07.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a „Kislakásépítés Békés Megyében” című építészeti kiállítás megrendezését 2016. évre halasztja.

25/2015. (09. 07.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel a „Szegedi Vedres István Iskolát Támogató Alapítvány” számára a 2015. évi költségvetésből ötvenezer forint összegben támogatást nyújt az aktív és kiemelkedően teljesítő diákok jutalmazására.

26/2015. (10. 05.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara Építészeti Életmű Díját 2015. évben Kraszkó Pál építész nyerte el. Építészeti Alkotói Díj 2015. évi elismerésben részesülnek Novodomszki Pál építész „Új épület” kategóriában és Molnár Zoltán Gyula építész „Műemlék épület felújítása és korszerű bővítése” kategóriában.

27/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
A Miniszterelnökségi támogatási szerződést a véglegesített pályázati dokumentációban rögzített 4.995.300,- Ft összegével az elnökség elfogadja.

28/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
Az egy évet meghaladó tagdíjmértékkel tartozó tag a kamarai törvény 29. § (3) bekezdése értelmében, és az alapszabály 18. §. (4) bekezdése alapján kapjon írásos felhívást, hogy 40 napon belül fizesse meg tagdíjhátralékát. Amennyiben a befizetés nem történik meg, a kamarai tagsági viszonyát meg kell szüntetni, és törölni kell a nyilvántartásból.

29/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
Azok a kamarai tagok, akik a 2015. évi tagdíjjal tartoznak, kapjanak írásos tájékoztatót tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítése érdekében. A felhívásban jelezni kell, hogy aki 2015. december 31-ig a tartozását nem egyenlíti ki, az alapszabály előírása szerint 30 % pótdíj fizetésére kötelezhető.

30/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Bacsó Gyöngyvér építész tervező É3 04-0210 számú tagsági viszonyát 2015. október 12-től határozatlan időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra felfüggeszti.

31/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Gyenes Gábor tájépítész mérnököt 2015. november 10-től a kamara tagjai közé felveszi.

32/2015. (11. 09.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Komlódi Elek építész (É 04-0045) számára 2016. január 1-től kezdődően „tiszteletbeli tag” címet adományoz.

33/2015. (12. 14.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Eperjesi Mihály építésztervező É1 04-0033 számú tagsági viszonyát 2016. január 1-től határozatlan időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra felfüggeszti.

34/2015. (12. 14.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Tót Lászlóné építésztervező É2 04-0139 számú tagsági viszonyát 2016. január 1-től határozatlan időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra felfüggeszti.

35/2015. (12. 14.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Kraszkó Pál építész (É 04-0082) számára 2016. január 1-től „tiszteletbeli tag” címet adományoz.

36/2015. (12. 14.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok és a Felügyelő Bizottság Elnöke részére esedékes tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.