1/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt 31 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek a 2014. április 28-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 31 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés 32 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2014. évi költségvetés teljesítését 9.515,- eFt bevételi, 9.946,- eFt kiadási összegben, – 431 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

6/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés 32 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2015. évi költségvetési tervét 8.300,- eFt bevételi, 8.730,- eFt kiadási összegben – 430 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

A 2015. évi 12. 16-án tartott rendkívüli taggyűlés határozatai

1/2015. (12. 16.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 24 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2015. évi módosított költségvetési tervét 12.342,- eFt bevételi, 12.342,- eFt kiadási összegben 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

2/2015. (12. 16.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 24 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a kamara megvásárolja a Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12. szám alatti 204/A/6 helyrajzi számon bejegyzett, 30 m2 alapterületű irodaegységet hárommillió forintért.