1/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyvhöz csatolt kimutatás szerinti – a legkedvezőbb feltételekkel kiválasztott – eszközbeszerzéseket jóváhagyja, és a Miniszterelnökségi Minisztériummal kötött szerződésben igényelt támogatás összegének felhasználását 4.995.604,- Ft végösszegben, 304,- Ft saját erő igénybevételével elfogadja.

2/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak az alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel Prókai János okleveles építésztervező művészt 2016. január 11-től a kamara tagjai közé felveszi.

4/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a MÉK elnökének felhívására, az Ybl-díj kitüntetés adományozására (4 igen 0 nem, 1 tartózkodás melletti szavazással) Kmetykó János építészt, a kamara elnökét terjeszti fel.

5/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, hogy a Békés Megyei Építészeti Díj Alapító okiratát úgy módosítsa, hogy az Építészeti Alkotói Díj kiírásában szűnjön meg a kategóriába sorolás, és díj kiadására csak abban az estben kerüljön sor, ha a benyújtott pályaművek száma legalább 4.

6/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

A szakmagyakorlás szempontjából is elfogadhatatlan 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet a kormány 1567/2015. határozatában a tervezett határidő előtt egy évvel korábban került elfogadásra, kiragadva a megváltoztatni kívánt folyamat egészéből. Egyetértve a MÉK 2016. január 8-án közzétett közleményében foglaltakkal, a felajánlott szakmai segítségen túlmenően további intézkedés megtételét is szükségesnek tartjuk.

Felkérjük a MÉK Elnökségét, hogy azonnal kezdeményezzék a rendelet módosítását és kiegészítését, és szakmailag megalapozott szabályozás létrehozását. Határozottan követeljék a 1567/2015 sz. kormányhatározat 2. pontjában szereplő kötelező tervezői művezetés és minimális tervezői díjszabás egyidejű bevezetését.

7/2016. (02. 08.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara rendes taggyűlését az előterjesztett naprendi pontokkal 2016. március 4-én 13,00 órára, a megismételt taggyűlést 15,00 órára a Gyula, Petőfi tér 3. szám alá, a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe összehívja.

8/2016. (02. 08.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara 2015. évi költségvetésének tényleges alakulását 12.156,- eFt összes bevétellel, 12.095,- eFt összes kiadással, és 61,-eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja, és azt a taggyűlésre előterjeszti.

9/2016. (02. 08.) számú elnökségi határozat

Nagy Gábor Sándor okleveles építészmérnök az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

10/2016. (02. 08.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara 2016. évi költségvetési tervét az elnökség 7.770,- eFt összes bevétellel, 7.770,- eFt összes kiadással, 0 Ft pénzügyi eredménnyel egyhangúan elfogadja, és azt a taggyűlésre előterjeszti.

11/2016. (04. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a Békés Megyei Építészek Vándorkiállítása című rendezvényen testületileg részt vesz, a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Építész Kamara együttműködési megállapodásának aláírását jóváhagyja.
 
12/2016. (04. 04.) számú elnökségi határozat

Benyújtott kérelme alapján, Hegedűs Katalin tag hátralékából a 2015. évre megállapított pótdíjat, és a 2016. évre esedékes időarányos tagdíjat az elnökség méltányosságból elengedi. A 2014. évről fennálló 14.400,- Ft összegű pótlék befizetésével az elnökség hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez 2016. április 1-től.
 
13/2016. (04. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi a „Kisnemesi Otthonok 15. Országos Találkozója” című továbbképzésre fordított előadói díj kifizetését.
 
14/2016. (04. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2015. évi támogatási pályázat előkészítésében és a pályázati beszámoló elkészítésében végzett munkáért a titkárt százezer, az ügyintézőt ötvenezer forint jutalomban részesíti.

15/2016. (05. 17.) számú elnökségi határozat
Az elnökség a kamara befektetett pénzeszközeiről szóló elnöki beszámolót, a befektetések ügyében tett intézkedéseket és javaslatot elfogadja.

16/2016. (05. 17.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntésével a nyomtatás-másolás tagi szolgáltatás hozzájárulási összegét a következőképpen határozza meg:
    A4 formátum: fekete-fehér másolás 10 Ft/ oldal, színes 80 Ft/oldal
    A3 formátum: fekete-fehér másolás 20 Ft/ oldal, színes 160 Ft/oldal

17/2016. (05. 17.) számú elnökségi határozat
Bagdi Péter okleveles tervező építészmérnököt az Elnökség egyhangú (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel 2016. július 1-től a kamara tagjai közé felveszi. Az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

18/2016. (05. 17.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntésével, benyújtott nyilatkozata alapján Juhász Attila József tagnak 30 %-os kedvezményes, nyugdíjas tagdíjfizetést engedélyez 2016. évre.

19/2016. (06. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (5 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett) Békési Gábor kamarai tagot 2016. július 1. napjától kamarai biztosnak kinevezi.

20/2016. (06. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (5 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett) úgy határoz, hogy a CIB bankban és a K&H bankban rendelkezésre álló kamarai tartalékalapot képező pénzeszközöket éves lekötésű betétben helyezi el.

21/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett) 2016. július 4-én 16 órára összehívja a  kamara rendkívüli taggyűlését, a következő napirenddel:

    Miniszterelnökségi támogatási pályázatról tájékoztatás
    2016. évi költségvetési terv módosításának megvitatása és elfogadása
    Egyebek

22/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett) jóváhagyja a Miniszterelnökség 2016. évi pályázatához készült, és június 27-én felülvizsgálatra benyújtott pénzügyi tervet ötmillió forint összegű támogatás igénybevételére.
 
23/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett) vállalja az Ybl Miklós kiállítás Szabadkígyósi Kastélyba való áttelepítésének költségeit, és egyetért a Békés Megyei Építészeti Díj átadási rendezvényének a kiállítás megnyitásával egy időben történő megszervezésével.
 
24/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Kocsis Zoltán (04-0233) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. napjáig felfüggeszti.
 
25/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Debreczeni Mária (04-0085) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2016. július 1. napjától kezdődően 2021. június 30. napjáig felfüggeszti.
 
26/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Békési Gábor (04-0015) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2016. július 1. napjától kezdődően helyreállítja.
 
27/2016. (07. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok, a Felügyelő Bizottság és Etikai Fegyelmi Bizottság Elnöke részére esedékes tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

28/2016. (09. 05.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a Békés Megyei Építész Kamara, hatezer Ft/fő összeg átvállalásával, díjmentes részvételi lehetőséget biztosít a tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjai számára, a XX. Népi Építészeti Tanácskozás 2016. szeptember 22-i (csütörtöki), szakmai napon való részvételre, a Miniszterelnökség 2016. évi támogatásnak igénybevételével.
 
29/2016. (10. 10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a Békés Megyei Építész Kamara nem támogatja, hogy a MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzata az állami előírásoknál szigorúbb szabályokat vezessen be a főépítészek összeférhetetlenségi szabályaiban.
 
30/2016. (10. 10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghatalmazza az elnököt, hogy a Miniszterelnökségi támogatás pénzügyi tervének átcsoportosításában szükséges intézkedéseket megtegye.
 
31/2016. (10. 10.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a kamara fennállásának 20. évfordulójáról megemlékezést tart, melynek helyszínéről és időpontjáról később fog intézkedni.
 
32/2016. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Azok a kamarai tagok, akik a 2016. évi tagdíjjal még tartoznak, kapjanak írásos tájékoztatót tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A felhívásban jelezni kell, hogy aki 2016. december 31-ig a tartozását nem egyenlíti ki, az alapszabály előírása szerint 30% pótdíj fizetésére kötelezhető.
 
33/2016. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Kis Bettina okleveles tervező építészmérnököt az Elnökség egyhangú (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel 2017. január 1-től a kamara tagjai közé felveszi. Kérelmező az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.
 
34/2016. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Prókai János (04-0276) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2016. október 15. napjától kezdődően felfüggeszti.
 
35/2016. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a kamara fennállásának 20. évfordulójáról szóló emlékülést 2016. november 25-én 18 órai kezdettel rendezi meg Békéscsabán, az Árpád sor 1. szám alatti Halászcsárda Étteremben.
 

36/2016. (12. 05.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntéssel (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) átcsoportosítást végez a 2016. évi támogatási pályázat pénzügyi tervében, melynek várható összege 268.440,- Ft. A tervezett átcsoportosítással a kiadás végösszege 6.485.000 Ft-ra, a saját erő 1.485.000 Ft-ra, összesen 3.440 Ft-tal emelkedik, változatlan támogatási összeggel számolva. Az átcsoportosítás pontos összege az év végi végleges számadatok alapján a pályázati elszámolás benyújtásakor kerül meghatározásra.

37/2016. (12. 05.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok, a Felügyelő Bizottság és Etikai Fegyelmi Bizottság Elnöke részére esedékes tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

38/2016. (12. 05.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) Békefalvi András 2016. évre megállapított összegű 15.000,- Ft tagdíját elengedi.

39/2016. (12. 05.) számú elnökségi határozat
Seben Pál (04-0115) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2016. november 30. napjától kezdődően felfüggeszti.