1/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt 39 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek a 2015. március 27-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés 39 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2015. évi költségvetés teljesítését 12.156,- eFt bevételi, 12.095,- eFt kiadási összegben, 61 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

6/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés 39 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2016. évi költségvetési tervét 7.770,- eFt bevételi, 7.770,- eFt kiadási összegben 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

7/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Taggyűlés 39 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Békés Megyei Építészeti Díj Alapító okiratának módosítására beterjesztett módosítást.