1/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Csicsely Ferenc (04-0236) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

2/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Mohári Mihály Péter (04-0092) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

3/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Eitelné Kapp Rozália (04-0031) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

4/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével Madarász József 2016. évre megállapított összegű 15.000,- Ft tagdíjának 3 havi részletben történő befizetését engedélyezi.

5/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Az elnökség a követezőképpen állapítja meg a kamara tárgyalóhelyiségének bérleti díját:
- Kamarai tagoknak díjmentes
- Nem tagoknak terembérlet 2.000,- Ft/ megkezdett óra
- Terembérlet technikával 3.000,- Ft/ megkezdett óra (laptop, kivetítő, vászon)

6/2017. (02. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség elfogadja a Miniszterelnökségi Minisztériummal 2016. évre kötött szerződésben igényelt támogatáshoz készült beszámolót, és a támogatás összegének a jegyzőkönyvhöz csatolt kimutatás szerinti átcsoportosítással való felhasználását 6.478.912,- Ft végösszegben, 1.478.912,- Ft saját erő igénybevételével.

7/2017. (02. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség a 2017. évi beszámoló taggyűlés időpontjának március 24-ét, a tisztújító taggyűlés időpontjának június 7-ét határozza meg.

8/2017. (03. 06.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara rendes taggyűlését az előterjesztett naprendi pontokkal 2017. március 24-én 13,00 órára, a megismételt taggyűlést 14,00 órára a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám alá, a Munkácsy Hotel konferenciatermébe összehívja.

9/2017. (03. 06.) számú elnökségi határozat
Az elnökség a Békés Megyei Építész Kamara 2016. évi költségvetésének tényleges alakulását 13.137,- eFt összes bevétellel, 14.356,- eFt összes kiadással, 1.482,- eFt tartalék igénybevételével,és 263,- eFt pénzügyi eredménnyel; a 2017. évi tervet 12.245,- eFt összes bevétellel, 12.508,- eFt összes kiadással, az előző évi 263,- eFt maradvány felhasználásával, 0 pénzügyi eredménnyel elfogadja, és a taggyűlésre előterjeszti.

10/2017. (03. 06.) számú elnökségi határozat
Malatinszky Béla elhunyt kamarai tag (04-0176) tagdíját méltányosságból elengedi, és a 2017. évre befizetett összeget a hozzátartozó részére visszatéríti.

11/2017. (04. 03.) számú elnökségi határozat
Timári Edina okleveles szerkezettervező építészmérnököt az Elnökség egyhangú (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel 2017. április 3-tól a kamara tagjai közé felveszi. Kérelmező az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

12/2017. (04. 03.) számú elnökségi határozat
Hrabovszki Balázs okleveles szerkezettervező építészmérnököt az Elnökség egyhangú (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel 2017. április 3-tól a kamara tagjai közé felveszi. Kérelmező az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

13/2017. (05. 18.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) döntéssel elfogadja a kamara 2016. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét.

14/2017. (05. 18.) számú elnökségi határozat
Az egy évet meghaladó tagdíj-mértékkel tartozó tag a kamarai törvény 29. § (3) bekezdése értelmében, és az alapszabály 18. §. (4) bekezdése alapján kapjon írásos felhívást, hogy 40 napon belül fizesse meg a tagdíjhátralékát. Amennyiben a befizetés nem történik meg, a kamarai tagsági viszonyát meg kell szüntetni, és törölni kell a nyilvántartásból.

15/2017. (05. 18.) számú elnökségi határozat
A 2016. II. félévi, valamint a 2017. évi I. félévi tagdíj hátralékkal rendelkező tag részére ismételt fizetési felhívást kell küldeni a hátralék rendezése érdekében.

16/2017. (06. 26.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok, a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai, az Etikai Fegyelmi Bizottság Elnöke és tagjai, valamint a Választási Jelölő Bizottság Elnöke és tagjai részére esedékes tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

17/2017. (06. 26.) számú elnökségi határozat
A beérkezett, és az elnökségi ülésen megfogalmazott javaslatok alapján 4 fejezetbe sorolva el kell elkészíteni a 2017. évi támogatási pályázat szakmai programját, és azt legkésőbb június 30-ig meg kell küldeni a Miniszterelnökség részére

18/2017. (06. 26.) számú elnökségi határozat
Pekovics János (É3 04-0019) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. július 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

19/2017. (07. 31.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a településképi arculati kézikönyvek jogszabályban előírt kamarai véleményezésére két eseti bizottságot bíz meg a feladatok ellátására:
1. számú véleményező bizottság tagjai: Kmetykó János alelnök, Szabó Bálint elnökségi tag és Béres István kamarai tag, Gyula Város főépítésze.
2. számú véleményező bizottság tagjai: Fajzi Tamás elnök, Torma Gyöngyi elnökségi tag és Nemes Roland kamarai tag, Ybl-díjas építész.

20/2017. (07. 31.) számú elnökségi határozat
A beérkezett, és az elnökségi ülésen megfogalmazott javaslatok alapján összeállított 2017. évi támogatás pályázati kérelmet, szakmai programot és pénzügyi tervet az elnökség elfogadja, és azt legkésőbb augusztus 21-ig meg kell küldeni a Miniszterelnökség részére előzetes jogi- és pénzügyi jóváhagyásra

21/2017. (07. 31.) számú elnökségi határozat
A Békés megyei Építész Kamara a Csongrád megyei Építész Kamara kezdeményezésére részt kíván venni az Interreg, Románia-Hungary című Európai Uniós pályázaton.

22/2017. (07. 31.) számú elnökségi határozat
Perge Szilvia okleveles építészmérnököt az Elnökség egyhangú (3 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) döntéssel 2017. június 30-tól a kamara tagjai közé felveszi. Kérelmező az Elnökség szakértői véleménye alapján a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

23/2017. (09. 12.) számú elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) javasolja, hogy a Gyulai Törvényszék, Gyula, Béke sugárút 38. szám alatti épülete, funkciójánál és állapotánál fogva, a Gyulai Települési Értéktár része legyen.

24/2017. (10. 02.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara Elnöksége a MÉK 2017. évi tisztségviselői választáson Nemes Roland Ybl-díjas építész kamarai tagot az Etikai- Fegyelmi Bizottság tagjai közé jelöli.

25/2017. (11. 07.) számú elnökségi határozat
A települési arculati kézikönyvet (TAK) készítő vagy főépítészként közreműködő kamarai tag az adott település kézikönyvének véleményezésében nem vehet részt.

26/2017. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Azok a kamarai tagok, akik a 2017. évi tagdíjjal még tartoznak, kapjanak írásos tájékoztatót tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A felszólításban jelezni kell, hogy aki 2017. december 31-ig a tartozását nem egyenlíti ki, az alapszabály előírása szerint 30% pótdíj fizetésére kötelezhető.

27/2017. (11. 07.) számú elnökségi határozat
Elekné Berecz Mária (04-0032) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. november 19. napjától kezdődően felfüggeszti.

28/2017. (12. 04.) számú elnökségi határozat
A Békés Megyei Építész Kamara elnöksége javasolja, hogy a MÉK kösse meg a megállapodást a TAK véleményezésre. Amennyiben a feladat áthúzódik 2018. évre, akkor a maradványt az államháztartási szabályok szerint, feladattal terhelt maradványként kell kezelni.

29/2017. (12. 04.) számú elnökségi határozat
A kormányhivatallal végzendő építésfelügyeleti ellenőrzésen, a kamara képviseletében eljáró kamarai tagot, az elnök által aláírt megbízási szerződésben rögzített feladatért, alkalmanként bruttó tizenötezer forint díj illeti meg, továbbá a feladat ellátásához szükséges gépjármű használati díj elszámolására is jogosult.

30/2017. (12. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) meghatalmazza Fajzi Tamás elnököt, hogy a 2017. évi támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg nyújtson be kérelmet, a támogatási összeg felhasználásának 2018. március 31-ig történő halasztására

31/2017. (12. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy az Alelnök, az Elnökségi Tagok, és a Felügyelő Bizottság Elnöke részére esedékes, második féléves tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

32/2017. (12. 04.) számú elnökségi határozat
Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) úgy határoz, hogy Nagy Ferenc (04-0273) tagsági viszonyát a tag kérelmére, 2018. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.