A Békés Megyei Építész Kamara évi Rendes Taggyűlését
2017. március 24-én (pénteken) 13:00 órakor tartja.

Helye: Munkácsy Hotel, 5600 Békéscsaba, Kórház utca 4. szám konferenciaterem.


Határozatképtelenség esetén a Megismételt Taggyűlést (a bejegyzett tagok több mint 10 %-ának részvételével) azonos napirenddel 2016. március 24-én (pénteken) 14 óra 00 percre hívom össze.
A taggyűlés megnyitása: – Határozatképesség megállapítása
Napirenden kívüli szakmai program:
-    Hőtechnikai termékek (Kingspan, Energocell, LCS szigetelő habarcs) szakmai bemutatója
Taggyűlés folytatása, vagy a megismételt taggyűlés megkezdése.
-    Határozatképesség megállapítása
-    Kmetykó János elnök megnyitója

Ügyrendi döntések
-    Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvi hitelesítők megválasztása
-    Szavazatszámláló bizottság megválasztása
-    Levezető elnök megválasztása
-    Időkeretek meghatározása
-    Napirend elfogadása

Napirendi pontok:
1.)     Elnöki beszámoló és vita a 2016. március 4-i taggyűlés óta végzett kamarai tevékenységről
2.)     az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentése, vitája és elfogadása
3.)     Választási Jelölőbizottság jelentése, vitája és elfogadása
4.)     Felügyelő Bizottság jelentése, vitája és elfogadása
5.)     az éves tevékenység és az Elnök beszámolójának elfogadása
6.)     2016. évi költségvetés teljesítés ismertetése és vitája
7.)     2017. évi költségvetési terv ismertetése és vitája
8.)     a Felügyelő Bizottság elemzése a költségvetési beszámolóhoz, és a költségvetési tervhez
9.)     a 2016. évi költségvetési teljesítés elfogadása
10.)   a 2017. évi költségvetési terv elfogadása
11.)   egyebek.

A meghívóhoz mellékelem a 2., 3., 4., 6. és 7. napirendekhez tartozó előterjesztéseket. Az elnöki beszámoló IDE és a bizottsági jelentések IDE KATTINTVA letölthető. Aki a taggyűlést megelőző 10. napig írásban jelzi, hogy papír alapon kéri a taggyűlés teljes anyagát, annak a titkárság soron kívül megküldi.

A Taggyűlés fontosságára való tekintettel, megjelenésére és részvételére feltétlenül számítok!

Békéscsaba, 2017. március 6.                                   

Kmetykó János
elnök