1/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek a 2016. március 4-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 27 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottságnak a költségvetési beszámolóhoz, és a költségvetési tervhez készített elemzését a szóbeli kiegészítéssel együtt 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 27 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2016. évi költségvetés teljesítését 13.137,- eFt bevételi, 14.356,- eFt összes kiadással, 1.482,- eFt tartalékalap felhasználással, 263 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

7/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

 A Taggyűlés 27 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget, hogy a várható 2017. évi Miniszterelnökségi támogatás részletes felhasználásáról a szakmai program kidolgozása során saját hatáskörben döntsön.

8/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 27 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2017. évi költségvetési tervét 12.245,- eFt bevételi, 12.508,- eFt kiadási összegben, az előző, 2016. évi 263 eFt maradvány felhasználásával, 0 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja.