1/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

A településképi arculati kézikönyvek véleményezési díjának megállapításánál a lakosságszám arányát 1/3, a települések számát pedig 2/3 arányban kell figyelembe venni.

2/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség meghatalmazza Torma Gyöngyi elnökségi tagot, hogy az aradi tanulmányút számlájának egyeztetését a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. képviselőivel egyeztesse.

3/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2017. évben végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi a titkárság részére tizenharmadik havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését.

4/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Meliska János Zsolt (04-0232) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2018. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

5/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Adamik Jánosné (04-0001) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2018. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

6/2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat:

A településképi arculati kézikönyvek véleményezésének díja a választott bizottságok által meghatározott arányban a készítők részére kifizethető. Az elnökség meghatalmazza Kmetykó János alelnököt Fajzi Tamás elnök megbízási szerződésének aláírására.

7/2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat

Az elnökség az aradi tanulmányút számla összegénél a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és Tourinform Iroda 2017. november 28-án kelt ajánlatában megjelölt 750.000,- Ft bruttó összegű díjat fogadja el úgy, hogy a ténylegesen felmerült és indokolással ellátott többletköltségeket számíthatják még hozzá.

8/2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat

Az elnökség felkéri és megbízza Kvasz György elnökségi tagot, hogy a kamrai tárgyaló és irodahelyiségek belső építészeti terveit készíttesse el a szóban elhangzott program alapján.

9/2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat

A Kisnemesi Otthonok 17. Országos Találkozója megrendezéséhez a kamara negyvenezer forint összegű támogatással és a MÉK továbbképzési akkreditáció benyújtásával hozzájárul.

10/2018. (02. 05.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Turák Helga okleveles tájépítész mérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2018. február 5. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

11/2018. (03. 06.) számú elnökségi határozat

A kamara 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját az elnökség 11.895 eFt összes bevétellel, 10.827 eFt összes ráfordítással, 1.068 eFt tárgyévi eredménnyel elfogadja.

12/2018. (03. 06.) számú elnökségi határozat

Az elnökség jóváhagyja a 2018. évi Miniszterelnökségi támogatási kérelem dokumentációját a szóbeli kiegészítésben elhangzott módosítással együtt, a pénzügyi terv következő fő adataival: személyi juttatások 1.200,- eFt; munkaadói járulék 320,- eFt; dologi kiadások 3.353,- eFt; felhalmozási kiadások 127,- eFt; összesen:               5.000, eFt.

13/2018. (03. 06.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Sódar Norbert okleveles szerkezettervező építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2018. március 6. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

14/2018. (03. 06.) számú elnökségi határozat

Békefalvi András (04-0014) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2018. március 6. napjától kezdődően felfüggeszti.

15/2018. (04. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség megbízza Szabó Bálint elnökségi tagot a kamarai tárgyaló belső építészeti munkáinak koordinálásával, lebonyolításával és műszaki ellenőrzésével, melynek díja 125.000,- Ft.

16/2018. (04. 09.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja a Miniszterelnökségi Minisztériummal 2017. évre kötött szerződésben igényelt támogatás összegének felhasználását a következő csoportosításban:

              - 1. Személyi juttatások                      1.502,- eFt

              - 2. Munkaadói járulék                           298,- eFt

              - 3. Dologi kiadások                            2.583,- eFt

              - 4. Felhalmozási kiadások                    617,- eFt

                    Összesen:                                      5.000, eFt

17/2018. (04. 09.) számú elnökségi határozat

Feketéné Nóvé Erzsébet (04-0036) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2018. május 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

18/2018. (04. 25.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara rendes taggyűlését az előterjesztett naprendi pontokkal 2018. május 18-án 1330 órára, a megismételt taggyűlést 1340 órára a Békéscsaba, Kórház utca 4. szám alá, a Munkácsy Hotel konferenciatermébe összehívja.

19/2018. (04. 25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a Békés Megyei Építész Kamara 2017. évi költségvetésének tényleges alakulását 12.162,- eFt összes bevétellel, 10.560,- eFt összes kiadással, 1.602,- eFt pénzügyi maradvánnyal, 2018. évre áthúzódó 1.257,- eFt pályázati kötelezettséggel és 345,- eFt pénzügyi eredménnyel; a 2018. évi tervet 13.712,- eFt összes bevétellel, 13.712,- eFt összes kiadással, az előző évi 1.257,- eFt pályázati maradvány és 345,- eFt pénzügyi maradvány felhasználásával, 0 Ft pénzügyi eredménnyel elfogadja, és a taggyűlésre előterjeszti.

20/2018. (04. 25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja és a taggyűlés elé elfogadásra előterjeszti a 2018. évi MeM támogatás felhasználására vonatkozó javaslatot a 2018. évről áthúzódó, 1.257,- eFt-al növelt, 6.257,- eFt összegben a következő csoportosítással:

- Személyi kiadások                                     1.200,- eFt

- Járulékok                                                      234,- eFt

- Dologi kiadások                                         4.097,- eFt

- Felhalmozási kiadások                                 727,- eFt

Összesen:                                                    6.258,- eFt

21/2018. (04. 25.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja a Miniszterelnökségi Minisztériummal 2017. évre kötött szerződésben igényelt támogatás összegének felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és számlaösszesítőt.

22/2018. (06. 11.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2018. május 18-án megtartott kamarai taggyűlésen tett kezdeményezések alapján felkéri a MÉK elnökséget, hogy az járjon el minden lehetséges szakmai fórumon az alábbi kérdések megoldásában:

- A területi kamarák működési költségtérítésére adott támogatásnak az állami költségvetés részeként történő elismertetése, és annak alapján az automatikus, évenkénti finanszírozása.

- A települési főépítészek számára alkalmazási feltételként írják elő az építész kamarai tagságot.

23/2018. (06. 11.) számú elnökségi határozat

Gáll József (04-0237) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2018. június 11. napjától kezdődően helyreállítja.

24/2018. (07. 02.) számú elnökségi határozat

A tárgyaló terv szerint felújításának kivitelezésre az építőmesteri munkáira a kondorosi Épcenter kft. 995,- eFt+ÁFA, összesen 1.264,- eFt összegű ajánlatát, a villanyszerelési munkákra Tóth Zsolt egyéni vállalkozó bruttó 460 eFt összegű ajánlatát fogadja el az elnökség.

25/2018. (07. 02.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a május 18-i taggyűlés által elfogadott költségvetés alapján engedélyezi, hogy a kamarai tisztségviselők részére esedékes, 2018. I. félévi tiszteletdíj kifizetésére a titkárság intézkedjen.

26/2018. (07. 02.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú döntésével (4 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a május 18-i taggyűlés által elfogadott költségvetés alapján jóváhagyja a titkárság 20%-os bérfejlesztését 2018. július 1-ji hatállyal.

27/2018. (07. 02.) számú elnökségi határozat

Árendás István (04-0154) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2018. június 30. napjától kezdődően felfüggeszti.

28/2018. (07. 02.) számú elnökségi határozat

Szegedi Zsolt (04-0212) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2018. június 30. napjától kezdődően felfüggeszti.

29/2018. (09. 03.) számú elnökségi határozat

A tárgyaló terv szerint felújításának kivitelezésében a villanyszerelési munkákra Tóth Zsolt egyéni vállalkozó helyett a POOH-POOH Bt. bruttó 460 eFt összegű ajánlatát fogadja el az elnökség.

30/2018. (09. 03.) számú elnökségi határozat

A PS Hangtechnika Kft. ajánlatát a kamarai tárgyaló hangtechnikai eszközeinek beszerzésére és telepítésére 207.206,- Ft összegben elfogadja az elnökség.

31/2018. (09. 03.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara, hétezer Ft/fő összeg átvállalásával, díjmentes részvételi lehetőséget biztosít a tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjai számára, a XXI. Népi Építészeti Tanácskozás 2018. szeptember 27-i (csütörtöki), szakmai napon való részvételre.

32/2018. (10. 08.) számú elnökségi határozat

A MÉK 2019. évi kamarai tagdíjának mértékét legfeljebb 10%-kal emelt, 55.000,- Ft összegben kérjük meghatározni. A nyilvántartási díj 15 ezer Ft-ról 25.000,- Ft-ra való emelésével egyetértünk.

33/2018. (10. 08.) számú elnökségi határozat

A Békés Megyei Építész Kamara elnöksége a „Szakmai gyakorlat szakirányúsága” című jogosultsági szabályzathoz az alábbi javaslatot teszi:

- A 2.1.1.pontban a „terület kamara titkára szakértőként kikérheti az illetékes területi kamara elnökségének véleményét” mondatban a kikérheti szó helyett a kikéri szó szerepeljen.

- A 2.2.1. pont szerint csatolandó mellékletek közé a b) alpont szakmai gyakorlat igazolása egészüljön ki portfólió csatolásával (legalább 1 igazolt tervezési munkáról szólóan).

34/2018. (10. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség Soós Béla kertészmérnök (K 04-0201) számára 2018. október 1-től kezdődően „tiszteletbeli tag” címet adományoz.

35/2018. (11. 05.) számú elnökségi határozat

Azok a kamarai tagok, akik a 2018. évi tagdíjjal még tartoznak, kapjanak írásos tájékoztatót tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítésére. A felszólításban jelezni kell, hogy aki 2018. december 31-ig a tartozását nem egyenlíti ki, az alapszabály előírása szerint 30% pótdíj fizetésére kötelezhető.

36/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Nagy Zoltán okleveles építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. január 1. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

37/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozattal, Papp László (04-0105) tagsági viszonyát a tag kérelmére, 2018. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

38/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozattal Felföldi Attila (04-0260) tagsági viszonyát a tag kérelmére, 2018. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

39/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

A településképi arculati kézikönyvek (TAK) 2018. évi véleményezésének elkészítésére szóló MÉK megbízási szerződést az elnökség jóváhagyja.

40/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a Békés Megyei Kormányhivatal közreműködésével a településképi arculati kézikönyvek és településrendezési rendeletek készítésének tapasztalatairól szakmai fórumot rendez a Munkácsy Hotelben. Előadás megtartására felkéri Torma Gyöngyi elnökségi tagot és Kmetykó János alelnököt, akik a véleményezésben is részt vettek. A rendezvény költségeit a MÉK-el kötött megbízási szerződés alapján kamaránk finanszírozza

41/2018. (12. 03.) számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangú döntésével (5 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) engedélyezi, hogy a kamarai tisztségviselők részére esedékes, 2018. II. félévi tiszteletdíjak és megbízási díjak kifizetésére a titkárság intézkedjen.