1/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek 2017. március 24-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felkéri az elnökséget arra, kezdeményezze a MÉK elnökségénél, hogy az járjon el minden lehetséges szakmai fórumon a területi kamarák működési költségtérítésére adott támogatásnak az állami költségvetés részeként történő elismerésére, és annak alapján automatikus évenkénti finanszírozására.

 5/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottságnak a költségvetési beszámolóhoz és a költségvetési tervhez készített elemzését a szóbeli kiegészítéssel együtt 25 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

7/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 26 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2017. évi költségvetés teljesítését 12.162,- eFt bevételi, 10.560,- eFt összes kiadással, 1.602,- eFt pénzügyi maradvánnyal, 1.257 eFt pályázati kötelezettséggel és 345 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

8/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 25 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja a 2018. évi költségvetés részeként tervezett 6.257,- eFt összegű pályázati támogatás elnökségi hatáskörben történő felhasználását.

9/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés 25 igen, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a Kamara 2018. évi költségvetési tervét 13.712,- eFt bevételi, 13.712,- eFt kiadási összegben, az előző, 2017. évi 345 eFt maradvány felhasználásával, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.