1/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat:

A 2018. évben készült településképi arculati kézikönyvek véleményezésének díja a választott bizottságok által meghatározott arányban a készítők részére kifizethető. Az elnökség meghatalmazza Kmetykó János alelnököt Fajzi Tamás elnök megbízási szerződésének aláírására

2/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagok számára, az alapszabály 18. § 3. pontja alapján, az éves tagdíj 30%-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Kocsik Enikő (04-0071) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

4/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Súr Aranka (04-0194) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

5/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Szodorai Tímea Ágnes okleveles építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. február 4. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

6/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a becsatolt dokumentumok alapján megállapítja, hogy Nagy Tamás Gábor okleveles tervező építészmérnök a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő végzettséggel rendelkezik, szakmai gyakorlata a kérelmezett szakterületen szakirányú, őt 2019. február 4. napjától a kamara tagjai közé felveszi.

7/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség úgy határoz, hogy a tagfelvételre jelentkezők a jövőben a kérelemhez, a szakmai gyakorlat igazolásához készítsenek, és elektronikus úton nyújtsanak be a végzett munkáikat bemutató, fényképes, névvel ellátott tervekből összeállított portfóliót.

8/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja a Miniszterelnökségi Minisztériummal 2018. évre kötött szerződésben igényelt támogatáshoz készült beszámolót, és a támogatás összegének a kimutatás szerinti, 1.338.686, -Ft összegű átcsoportosítással való felhasználását 5.000.000, - Ft végösszegben.

9/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség megbízza a titkárt, hogy az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság és a kamara közötti együttműködés szakmai programját dolgozza ki, és az elnökségi tagokkal történő véglegesítést követően küldje meg a helyettes államtitkárnak.

10/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Domokos Géza (04-0030) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. február 1. napjától kezdődően felfüggeszti. Az elnökség eltekint a tag 2019. évi időarányos, egyhavi kamarai tagdíjának befizetésétől.

11/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Csaba Márton (04-0024) tagsági viszonyát az elnökség, a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti. Az elnökség eltekint a tag 2019. évi időarányos, egyhavi kamarai tagdíjának befizetésétől.

12/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2018. évben végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi Békési Gábor titkár részére százötvenezer forint összegű jutalom kifizetését.

13/2019. (02. 04.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a kamarai támogatások elszámolásában végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi Kneifel Ildikó könyvelő részére ötvenezer forint összegű számla kifizetését.