2018. május 18-i taggyűlés határozatai

1/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek 2017. március 24-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: 2018. május 18-i taggyűlés határozatai

2018. évi elnökségi határozatok

1/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

A településképi arculati kézikönyvek véleményezési díjának megállapításánál a lakosságszám arányát 1/3, a települések számát pedig 2/3 arányban kell figyelembe venni.

2/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség meghatalmazza Torma Gyöngyi elnökségi tagot, hogy az aradi tanulmányút számlájának egyeztetését a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. képviselőivel egyeztesse.

3/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2017. évben végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi a titkárság részére tizenharmadik havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését.

Bővebben: 2018. évi elnökségi határozatok

2017. március 24-i taggyűlés határozatai

1/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: 2017. március 24-i taggyűlés határozatai

2017. évi Elnökségi határozatok

1/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Csicsely Ferenc (04-0236) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

2/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Mohári Mihály Péter (04-0092) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

Bővebben: 2017. évi Elnökségi határozatok

2016. 07. 04-i rendkívüli taggyűlés határozatai

1/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12. szám alatti 204/A/1 helyrajzi számon bejegyzett, 35,25 m2 alapterületű tárgyaló helyiséget a kamara megvásárolja négymillió forintért, amelyet a 2016. évi Miniszterelnökségi pályázati összegből, egymillió-ötszázezer forint összegű tartalékalap igénybevételével egyenlít ki.

2/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2016. évi módosított költségvetési tervét 12.689,- eFt bevételi, 14.189,- eFt kiadási összegben, 1.500,- eFt kamarai tartalék igénybevételével, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.