2019. évi Taggyűlési határozatok

1/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

 3/2019. (04. 10.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését 23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: 2019. évi Taggyűlési határozatok

2019. évi elnökségi határozatok

1/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat:

A 2018. évben készült településképi arculati kézikönyvek véleményezésének díja a választott bizottságok által meghatározott arányban a készítők részére kifizethető. Az elnökség meghatalmazza Kmetykó János alelnököt Fajzi Tamás elnök megbízási szerződésének aláírására

2/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagok számára, az alapszabály 18. § 3. pontja alapján, az éves tagdíj 30%-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2019. január 1-jén tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2019. (01. 07.) számú elnökségi határozat

Az elnökség vita nélküli, egyhangú (5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) határozata:

Kocsik Enikő (04-0071) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2019. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

Bővebben: 2019. évi elnökségi határozatok

2018. május 18-i taggyűlés határozatai

1/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek 2017. március 24-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2018. (05. 18.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: 2018. május 18-i taggyűlés határozatai

2018. évi elnökségi határozatok

1/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

A településképi arculati kézikönyvek véleményezési díjának megállapításánál a lakosságszám arányát 1/3, a települések számát pedig 2/3 arányban kell figyelembe venni.

2/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség meghatalmazza Torma Gyöngyi elnökségi tagot, hogy az aradi tanulmányút számlájának egyeztetését a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. képviselőivel egyeztesse.

3/2018. (01. 08.) számú elnökségi határozat

Az elnökség a 2017. évben végzett többletmunka elvégzéséért engedélyezi a titkárság részére tizenharmadik havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését.

Bővebben: 2018. évi elnökségi határozatok

2017. március 24-i taggyűlés határozatai

1/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 25 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2017. (03. 24.) számú taggyűlési határozat:

A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 26 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: 2017. március 24-i taggyűlés határozatai