1/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
 Az egyévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni.

2/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
A félévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
Nagy Gábor Sándor tagsági viszonyát az elnökség 2015. január 1-től 2016. május 31. napjáig felfüggeszti.

Vissza felülre