2017. évi Elnökségi határozatok

1/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Csicsely Ferenc (04-0236) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

2/2017. (01. 09.) számú elnökségi határozat
Mohári Mihály Péter (04-0092) tagsági viszonyát az elnökség a tag kérelmére, 2017. január 1. napjától kezdődően felfüggeszti.

Bővebben: 2017. évi Elnökségi határozatok

2016. 07. 04-i rendkívüli taggyűlés határozatai

1/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12. szám alatti 204/A/1 helyrajzi számon bejegyzett, 35,25 m2 alapterületű tárgyaló helyiséget a kamara megvásárolja négymillió forintért, amelyet a 2016. évi Miniszterelnökségi pályázati összegből, egymillió-ötszázezer forint összegű tartalékalap igénybevételével egyenlít ki.

2/2016. (07. 04.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés 17 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a Kamara 2016. évi módosított költségvetési tervét 12.689,- eFt bevételi, 14.189,- eFt kiadási összegben, 1.500,- eFt kamarai tartalék igénybevételével, 0 eFt pénzügyi eredménnyel elfogadja.

2015. évi beszámoló

A kamara 2015. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a következő linkre kattintva tekinthető meg: 2015. évi beszámoló.

Taggyűlési határozatok 2016

1/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Etikai-fegyelmi Bizottság jelentését 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság jelentését 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Bővebben: Taggyűlési határozatok 2016

2016. évi elnökségi határozatok

1/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyvhöz csatolt kimutatás szerinti – a legkedvezőbb feltételekkel kiválasztott – eszközbeszerzéseket jóváhagyja, és a Miniszterelnökségi Minisztériummal kötött szerződésben igényelt támogatás összegének felhasználását 4.995.604,- Ft végösszegben, 304,- Ft saját erő igénybevételével elfogadja.

2/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak az alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

Bővebben: 2016. évi elnökségi határozatok