1/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az Elnökség a jegyzőkönyvhöz csatolt kimutatás szerinti – a legkedvezőbb feltételekkel kiválasztott – eszközbeszerzéseket jóváhagyja, és a Miniszterelnökségi Minisztériummal kötött szerződésben igényelt támogatás összegének felhasználását 4.995.604,- Ft végösszegben, 304,- Ft saját erő igénybevételével elfogadja.

2/2016. (01. 11.) számú elnökségi határozat

Az egyévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak az alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni. A félévi tagdíj összegével 2016. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

A kamara 2014. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a következő linkre kattintva tekinthető meg: 2014. évi beszámoló.

1/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel együtt 31 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2015. (03. 27.) számú taggyűlési határozat:
A Békés Megyei Építész Kamara Taggyűlése az Elnökségnek a 2014. április 28-i taggyűlés óta végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Elnök szóbeli kiegészítésével együtt 32 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

1/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
 Az egyévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak alapszabály 18. § 3. pontja alapján az éves tagdíj 30 %-ának megfelelő pótdíjat állapít meg, amelyet a tagdíjhátralékkal együtt kell megfizetni.

2/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
A félévi tagdíj összegével 2015. január 1-én tartozásban lévő tagoknak ismételten felhívást kell küldeni a hátralék rendezésére.

3/2015. (01. 19.) számú elnökségi határozat
Nagy Gábor Sándor tagsági viszonyát az elnökség 2015. január 1-től 2016. május 31. napjáig felfüggeszti.

Vissza felülre